Bestyrelse
 
 

Startside
Kalender
Brochure
Bestyrelse
Vedtaegter
Bordopstilling
Referater
Foto
Slyngelstue Jam
Livestream 2021

 


Reerslev Forsamlingshus
 
Formand Johannes Thulesen
j.thulesen@live.dk
tlf. 2763 1666
Næstformand Jens Midtgaard
jm@miljoe-logistik.dk
tlf. 4015 4668
Kasserer Ulla Christensen
ullachr@mail.tele.dk
tlf. 2427 3080
Sekretær Susanne Primdahl
s.primdahl@live.dk
tlf. 2197 7550
Medlem Mads Ring Hansen
mads.ring@hansen.dk
tlf. 3063 2678
Suppleant Aase Borge
aase@broagergaard.dk
tlf. 2868 8412
Suppleant Ingunn Vestby
ingunn.vestby@gmail.com
tlf. 2084 0563
Huset forsamlingshuset2640@gmail.com
tlf. 4656 1152

 

Opdateret 27. august 2020